Wędrówki górskie z Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach organizowane przez przewodnika Bogdana Pudełko oraz ks. Janusza Gacka.

Wszystko zaczęło się w maju 2012 roku. Z inicjatywy przewodnika beskidzkiego Bogdana Pudełko oraz ks. proboszcza Janusza Gacka zorganizowano wyprawę górską śladami Św. Jana Pawła II na Leskowiec. Ten jak i wszystkie szlaki które odtąd przebyliśmy przechodził jako ksiądz i potem biskup Karol Wojtyła. Dwa razy do roku - wiosną i jesienią wyruszamy na wędrówkę, by cieszyć się pięknem gór oraz by wzrastać duchowo.


Wędrówki serc i dusz

Po górach, dolinach
masywu górskiego,
Śladami Jana
Pawła drugiego.

Wędrują pieszo
Pisarzowianie
modląc do Świętego
o pamiętanie.

I wstawiennictwo
Jego do Boga,
Błogosławieństwo
na życia drogach.

Oraz o cuda,
uzdrowienia,
z których zasłynął
na świecie nieraz.

Halina Gąsiorek - Gacek

rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora